0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Od dnes môžu otvoriť ďalšie obchody avšak za prísnych podmienok

Vláda od dnes otvára aj ďalšie vybrané obchody avšak všetky aj tie, ktoré boli otvorené doteraz musia splniť prísnejšie opatrenia.

Do obchodov bude môcť vstúpiť iba limitovaný počet nakupujúcich, obchody budú musieť zabezpečiť dezinfekciu na ruky alebo rukavice a tiež budú musieť zabezpečiť rozostupy medzi čakajúcimi v rade.

Od 30.03.2020 do odvolania sa predlžuje uzatvorenie všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem:

 • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely
 • predajní drogérie
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík/predajní novín a tlačovín
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií
 • prevádzok telekomunikačných operátorov
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením
 • prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb
 • prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb
 • práčovní a čistiarní odevov
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív
 • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória
 • autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb
 • služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly
 • servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky
 • taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
 • prevádzok kľúčových služieb
 • zberných dvorov
 • predajní metrového textilu a galantérie
 • predajní a servisov bicyklov
 • prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2
 • prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2

Musia dodržať pravidlá

Všetky otvorené prevádzky však od dnes musia dodržiavať prísnejšie pravidlá. Ak ich nevedia splniť musia majitelia nechať takéto prevádzky zatvorené.

Vláda zároveň upozorňuje, že ak sa ukáže nedodržiavanie nariadení zo strany obchodníkov, tak prevádzky znovu zatvorí. Podľa premiéra Igora Matoviča je tak skúška zodpovednosti Slovákov.

Obchodníci musia splniť nasledovné pravidlá:

 • vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.)
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre
 • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

Len mimo centrá

Vláda povolila otvorenie nových obchodov a prevádzok len mimo nákupné a obchodné centrá. Pre tie aj naďalej platí, že môžu nechať otvorené len vybraný okruh prevádzok.

V obchodných centrách môžu byť otvorené nasledovné prevádzky:

 • predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely
 • predajne drogérie, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očných optík
 • predajne novín a tlačovín
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • prevádzky telekomunikačných operátorov
 • prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením
 • prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb
 • prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb
 • práčovne a čistiarne odevov

V nedeľu zatvorené

Všetky prevádzky okrem niektorých vybraných bude mať povinne v nedeľu zatvorené. Nariadení o zatvorení prevádzok v nedeľu neplatí pre veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“, nemocničné lekárne a verejné lekárne a nemocničné lekárne v prípade ak sú súčasťou poskytovania lekárskej služby prvej pomoci (photovosti).

Zatvorené však musia mať v nedeľu povinne predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá.

Milanhttps://www.slobodnaeuropa.eu/
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu