0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 (aktualizácia k 28.3.2020)

Vláda povolila od pondelka otvoriť niektoré obchody avšak všetky budú musieť dodržiavať prísne podmienky. Obmedzí sa počet zákazníkov na prevádzky, pri vstupe budú musieť zákazníci dostať jednorazové rukavice alebo dezinfekciu na ruky. V platnosti ostáva aj nariadenie mať zakryté ústa a nos.

Odporúčame: Vydáva sa Slovensko talianskou cestou? Vláda otvára niektoré obchody

Vláda rozhodla o zmiernení opatrení a rozhodla sa otvoriť niektoré vybrané prevádzky. Platiť však budú prísnejšie hygienické štandardy.

Naďalej však ostávajú zatvorené napríklad obchodné domy a veľké obchodné centrá. V nich môžu byť otvorené len niektoré obchody ako potraviny, lekárne či potraviny. Zatvorené zostanú aj veľké obchodné centrá so stavebninami či záhradným vybavením.

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR zabezpečuje na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

 • až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania), viac v rozhodnutí ÚVZ,
 • od 30.03.2020 do odvolania sa predlžuje uzatvorenie všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem: predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny; predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely; lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík; predajní drogérie; čerpacích staníc pohonných hmôt a palív; predajní novín a tlačovín; predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií; prevádzok telekomunikačných operátorov; prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb; donáškových služieb a prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke; pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória; autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb; služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly; servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky; taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru; práčovní a čistiarní odevov; advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov; prevádzok kľúčových služieb; zberných dvorov; predajní metrového textilu a galantérie; predajní a servisov bicyklov; prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2; prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2,
 • s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia  s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky),
 • s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, očných optík, predajní drogérie,  
 • Otvorené prevádzky budú musieť sprísniť hygienický režim. S účinnosťou od 30. marca do odvolania umožnia: vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.), pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, v radách nakupujúcich  zabezpečiť odstup minimálne 2 metre, počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • zatvorenie týchto obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa: predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne  a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá,
 • zatvorenie v nedeľu neplatí pre veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“, nemocničné lekárne a verejné lekárne a nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným vyššie, viac v rozhodnutí ÚVZ,
 • vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania), viac v rozhodnutí ÚVZ,
 • dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé “kluby dôchodcov”) a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé “detské jasle”). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. (Termín od 25.03.2020 do odvolania), viac v rozhodnutí ÚVZ,
 • od 30.03.2020 do odvolania vyčleniť nákupný čas iba pre seniorov nad 65 rokov od 9.00 h do 12.00 h v dňoch od pondelka do soboty v predajniach potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny a v predajniach drogérie, 
 • vydať usmernenie, ktorým sa odporučí od 30.03.2020 merať telesnú teplotu pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov, a ktorým sa uložia usmernenia, ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty,
 • vypracovať krízový plán pre potravinové prevádzky, vypracovať odporúčanie, aby fyzické osoby na verejnosti dodržiavali, dvojmetrový odstup, ak je to možné a stanovil podmienky a výnimky z tohto odporúčaného opatrenia,
Milanhttps://www.slobodnaeuropa.eu/
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu