0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Pre koronavírus je od štvrtka 12. marca vyhlásená mimoriadna situácia na celom Slovensku

Platí od štvrtka 12.  marca 2020 od 6. hodiny. Návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky predložili na rokovanie vlády predseda vlády Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková.

Podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v a zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.

Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia.

Kabinet  okrem iného uložil členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a robiť opatrenia na riešenie krízovej situácie zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizáciu škôd. 

Rovnako splnomocnil predsedu vlády a ministerku vnútra na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na tieto práce a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií.

Ján
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu