0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Slovensko zaznamenalo prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19

Laboratórnu diagnostiku vykonávali v Národnom referenčnom centre pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Klinickú vzorku ešte budú hygienici posielať na konfirmáciu na laboratórne vyšetrenie do Virologického inštitútu na Charité univerzitu medicíny v Berlíne.

K dnešnému dňu bolo  celkovo laboratórne vyšetrených 306 vzoriek s negatívnym výsledkom a jedna s pozitívnym. Ďalšie klinické vzorky v Národnom referenčnom centre pre chrípku priebežne vyšetrujú.

„Osoba s potvrdeným ochorením COVID-19 je hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava v izolovanej miestnosti. Pacient má ľahší priebeh ochorenia a nepociťuje vážne zdravotné komplikácie. Situáciu máme pod kontrolou a boli sme na ňu pripravení vo všetkých smeroch. Zdravotnícky personál poskytuje pacientovi potrebnú zdravotnú starostlivosť a robíme všetko preto, aby sme zabránili akémukoľvek ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. S dôrazom na maximálnu ochranu ľudí sú prijímané prísne protiepidemické opatrenia. Aktuálne prebieha chrípková sezóna a nie každý kašeľ či horúčka musí signalizovať ochorenie na COVID-19. Uisťujem verejnosť, že nie je dôvod na paniku a preto, prosím, zachovajme rozvahu, skutočne nie je nutné robiť si mesačné zásoby potravín,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR.

Nebol v zahraničí

Muž s COVID-19 sa nezdržoval v zahraničí, ide o sekundárny prenos ochorenia. Žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa pred niekoľkými týždňami zdržovala v oblasti s výskytom nového koronavírusu.

Všetky potrebné protiepidemické opatrenia aktuálne zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave a spolu s Univerzitnou nemocnicou Bratislava postupujú v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky.

Odborní pracovníci RÚVZ so sídlom v Bratislave zisťujú epidemiologickú anamnézu, dohľadávajú osoby, s ktorými prišiel muž z Bratislavského kraja do kontaktu a zabezpečujú ďalšie potrebné preventívne opatrenia. Možno očakávať, že z okolia osoby s potvrdeným prípadom sa môže objaviť ďalší výskyt ochorenia. 

„Zároveň vzhľadom na súčasné možnosti cestovania ľudí medzi krajinami je možné, že sa na Slovensku, i napriek prijímaným protiepidemickým opatreniam v mieste súčasného ohniska nákazy, objaví ďalší zános ochorenia COVID-19 zo zahraničia na naše územie.  Zároveň vzhľadom na súčasnú celosvetovú migráciu ľudí a spôsob prenosu infekcie (kvapôčková infekcia, vzdušná cesta) je rizikové každé cestovanie do zasiahnutých oblastí. Preto treba zvážiť nevyhnutnosť cestovania,“  povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, alebo ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili a objavili sa u vás príznaky podobné ochoreniu COVID-19, teda kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hlavy a únava, ide s veľkou pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či prechladnutie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie,“ uviedol premiér Pellegrini.

Predseda vlády SR informoval, že s aktuálnou platnosťou je zavedený zákaz návštev v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Ľuďom odporučil, aby zvážili účasť na hromadných podujatiach.  Upozornil, že všetci občania SR s registrovanou SIM kartou obdržia v krátkom časovom horizonte SMS správu s preventívnymi opatreniami, ktoré znižujú riziko nákazy novým koronavírusom.

Dôležité odporúčania

Ministerstvo zdravotníctva SR aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúča dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí medzi nich aj ochorenie COVID-19.

Mali by ste dodržiavať tieto odporúčania:

 • umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
 • ak ste chorý, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby,
 • doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam jedine u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením.

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:

 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí,
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti,
 • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby,
 • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní.

Ďalšie 2 regionálne úrady

Laboratórna diagnostika nového koronavírusu sa v Národnom referenčnom centre pre chrípku vykonáva na Slovensku od 03.02.2020. Rezort zdravotníctva na pokyn predsedu vlády SR uvoľnil finančné prostriedky pre ÚVZ SR na nákup ďalšieho laboratórneho prístrojového vybavenia s cieľom zlepšiť možnosti laboratórnej diagnostiky vírusových a mikrobiálnych ochorení.

„Obstarávaná vysokošpecializovaná prístrojová technika dopĺňa už existujúcu prístrojovú techniku, čo zabezpečí, že sa zlepšia možnosti laboratórnej diagnostiky nielen pre nový koronavírus, ale aj pre široké spektrum vírusových aj mikrobiálnych ochorení,“ povedala vedúca Odboru lekárskej mikrobiológie ÚVZ SR Mgr. Edita Staroňová.

Vysokošpecializovaná prístrojová technika sa už nachádza v priestoroch ÚVZ SR. Odborní pracovníci v laboratóriách aktuálne prechádzajú podrobnými školeniami.

„Z dôvodu pribúdajúceho počtu vzoriek a z dôvodu zabezpečenia lepšej dostupnosti laboratórnej diagnostiky aktuálne pracujeme na zavedení laboratórnej diagnostiky nového koronavírusu aj na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, “ dodal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Odborníci sú dostupný na 9 telefonických linkách s nepretržitou činnosťou poskytujú všetky potrebné informácie: 

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
 • e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk
Ján
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu