Štátny rozpočet v auguste so schodkom 1,639 mld.

Podobné články

Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1,195 mld. eur (+12,3 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu augusta 2019 schodok vo výške 1,639 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 896,6 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 137,7 mil. eur (+1,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 129,9 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 34,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 33,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 33,6 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,7 mil. eur. Naopak negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 69,3 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 28,3 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 133,5 mil. eur (+18,5 %). V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 89 mil. eur (+18,9%). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z prenájmu o 64,8 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 4,7 mil. eur (+0,6 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 109,9 mil. eur (+12,9 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 19,2 mil. eur (+13,7 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 102,6 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 298,8 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 3,3 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1,195 mld. eur (+12,3 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu augusta 2019 schodok vo výške 1,639 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 896,6 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 137,7 mil. eur (+1,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 129,9 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 34,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 33,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 33,6 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,7 mil. eur. Naopak negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 69,3 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 28,3 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 133,5 mil. eur (+18,5 %). V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 89 mil. eur (+18,9%). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z prenájmu o 64,8 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 4,7 mil. eur (+0,6 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 109,9 mil. eur (+12,9 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 19,2 mil. eur (+13,7 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 102,6 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2018
Skutočnosť
k
31.08.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
31.08.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 8 960 779 15 497 654 9 259 597 58,3% 59,7% 103,3%
Daňové príjmy 11 966 204 7 623 578 12 464 557 7 761 272 63,7% 62,3% 101,8%
EÚ príjmy 2 169 725 722 004 1 665 041 855 506 33,3% 51,4% 118,5%
Dividendy 438 905 143 993 438 211 82 599 32,8% 18,8% 57,4%
z toho:  štátny rozpočet 438 895 143 993 438 201 82 599 32,8% 18,8% 57,4%
MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 806 179 471 204 929 845 560 220 58,4% 60,2% 118,9%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 9 703 400 17 538 901 10 898 798 58,6% 62,1% 112,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 750 286 1 178 597 754 960 66,1% 64,1% 100,6%
EÚ výdavky 2 081 909 853 631 1 665 041 963 511 41,0% 57,9% 112,9%
Spolufinancovanie 316 601 140 697 234 149 159 960 44,4% 68,3% 113,7%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 462 449 839 668 565 071 63,2% 67,3% 122,2%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 106 413 0 0 100,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 7 389 924 13 621 446 8 455 296 60,6% 62,1% 114,4%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -742 621 -2 041 247 -1 639 201 62,8% 80,3% 220,7%

Zdroj: Ministerstvo FInancií

Tlačová správahttps://www.slobodnaeuropa.eu/
Sleduj aj ty aktuálne spravodajstvo zo Slovenska, zo sveta, z ekonomiky a zo sveta tech a IT. Portál SlobodnaEuropa.eu ti však prináša oveľa viac – využiť môžeš fórum, sledovať tvoje obľúbené témy v skupinách a sledovať môžeš aj stránky firiem.

Viac z tejto témy

Komentáre

Obľúbené články

Minister dopravy rokuje v Číne o nových obchodných príležitostiach

Obe strany zároveň podpísali Memorandum o porozumení v oblasti dopravy a logistiky. Cieľom je vytvoriť také podmienky, ktoré podporia prepravu tovarov medzi Čínou a Európou, ktoré by...

O funkciu predsedu najvyššieho súdu zabojujú dvaja kandidáti

Predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková, preto okamžite vyhlásila novú voľbu na obsadenie tejto, pre justíciu dôležitej, funkcie. Základnou podmienkou je, že budúcim predsedom sa...

Bankový odvod sa zdvojnásobí

Je to opatrenie, ktoré prinesie dodatočné zdroje do štátnych finančných aktív. Súčasťou novely zákona bude aj predĺženie účinnosti tohto odvodu. Čistý zisk bankového sektora na Slovensku po...
Inzercia

Počasie

Bratislava
broken clouds
7.2 ° C
7.8 °
6.7 °
87 %
2.6kmh
75 %
Po
7 °
Ut
8 °
St
7 °
Št
10 °
Pi
16 °